Wsparcie Gminy Wołomin

MUKS HURAGAN WOŁOMIN otrzymał w 2015 roku wsparcie finansowe od Gminy Wołomin :   

  • Realizacja Zadania Publicznego: „SZKOLENIE DZIECI I MŁODZIEŻY PROWADZONE PRZEZ KLUBY SPORTOWE” zgodnie z zawartą umową nr 181/WPS/72/2015  z dnia 17 kwietnia 2015 r 

  • Dotacja Celowa Gminy Wołomin  „REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO SENIORÓW"   zgodnie z zawartą umową nr138/WPS/47/2015  z dnia 20 marca 2015 r 

  • Realizacja Zadania Publicznego  „Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć szkolnych - wypoczynek w formie wyjazdowej lub w miejscu zamieszkania podczas ferii letnich 2015" zgodnie z zawartą umową  nr 305/WPS/84/2015, z dnia 26.06.2015 r

Scroll to top