Wsparcie Gminy Wołomin

MUKS HURAGAN WOŁOMIN otrzymał w 2015 roku wsparcie finansowe od Gminy Wołomin:

  • realizacja zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu w Gminie Wołomin w 2015 roku pod nazwą: "REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO SENIORÓW", zgodnie z umową nr 138/WPS/47/2015 z dnia 20.03.2015 r.
  • realizacja zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą: "SZKOLENIE DZIECI I MŁODZIEŻY PROWADZONE PRZEZ KLUBY SPORTOWE", zgodnie z umową nr 196/WPS/72/2015 z dnia 17.04.2015r.
  • realizacja zadania publicznego pod nazwą: "ORGANIZACJA WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY W CZASIE WOLNYM OD ZAJĘĆ SZKOLNYCH - WYPOCZYNEK W FORMIE WYJAZDOWEJ LUB W MIEJSCU ZAMIESZKANIA PODCZAS FERII LETNICH 2015", zgodnie z umową nr 305/WPS/84/2015, z dnia 26.06.2015r.
Scroll to top